Show More

HQ Nord

En byggnad i Danmark skulle brandas för att kunna säljas in som potentiellt huvudkontor
till olika internationella aktörer. Framtagning av bilder, namn, grafisk profil och webb.

© 2020 Sanna von Gertten